وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
تعطیل
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

محتوای دوره

بازکردن همه
فصل پنجم - عبارت‌های جبری
فصل ششم - خط و معادله‌های خطی
فصل هفتم - عبارت‌های گویا
فصل اول - مجموعه‌ها
فصل ۲ - عددهای حقیقی
فصل ۳ - استدلال و اثبات در هندسه
فصل ۴ - توان و ریشه
فصل هشتم - حجم و مساحت
1 از 2