وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
تعطیل
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

محتوای دوره

بازکردن همه
فصل پنجم - عبارت‌های جبری
فصل ششم - خط و معادله‌های خطی
فصل هفتم - عبارت‌های گویا