وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
تعطیل
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

محتوای دوره

بازکردن همه
به ریاضی ۲۰ خوش اومدی
فصل ۶ - مثلث
فصل ۷ - توان و جذر
فصل ۸ - آمار و احتمال
فصل ۱ - عددهای صحیح و گویا
فصل ۲ - عددهای اول
فصل ۳ - چند ضلعی‌ها
فصل ۴ - جبر و معادله
1 از 2