وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
تعطیل
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

محتوای دوره

بازکردن همه
به ریاضی ۲۰ خوش اومدی
فصل ۶ - سطح و حجم
فصل ۷ - توان و جذر
فصل ۸ - بردار و مختصات
فصل ۲ - عددهای صحیح
فصل ۳ - جبر و معادله
فصل ۴ - هندسه و استدلال
1 از 2