وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این فصل در حال حاضر بسته است

محتوای فصل

مفهوم اعداد صحیح
بازی با علامتها
تبدیل تفریق به جمع
جمع و تفریق اعداد صحیح
جمع و تفریق اعداد صحیح روی محور
جمع و تفریق چندتا عدد صحیح بصورت همزمان
ضرب و تقسیم اعداد صحیح
ترکیب چهار عمل اصلی در اعداد صحیح
مرور فصل ۲