وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این فصل در حال حاضر بسته است

محتوای فصل

متغیرها
الگوهای عددی و جمله‌ی عمومی
عباراتهای جبری
تشابه یک جمله‌ای‌ها
کار کردن با عبارات جبری
معادله‌ها
حل مسئله با استفاده از معادله
نمودارهای ماشینی
مرور فصل ۳